Screenshot-vert

ilustracja porównująca stronę przed i po wdrożeniu WCAG